TaxFREE-yə qoşulmuş ticarət obyektləri

Obyektin adı Obyektin ünvanı
1 "STEFANO RİCCI" MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.8
2 "İDEAL" ƏTRİYYAT MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, AZƏRBAYCAN ev.23
3 "AVTOLUX AZƏRBAYCAN" AZ1006, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, PARLAMENT PR. ev.78
4 "ALBATROS" GEYİM MAĞAZASI AZ1007, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, ABBASQULU AĞA BAKIXANOV ev.26 A
5 "QRAFF" ZƏRGƏRLİK MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.2
6 "ROSENTAL" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.3
7 "SVAROVSKİ-LADRO" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.5, 1-Cİ MƏRTƏBƏ
8 "EMPORİUM" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.153
9 "SİX" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev.6
10 "ETRO" AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ev.27
11 "AMBIANCE" AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY
12 "BAKKARAT" QAB-QACAQ MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.5, 1-Cİ MƏRTƏBƏ, QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ
13 "VİLLEROY-BOSH" AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev. 6
14 ZƏRGƏRLİK MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, BÜLBÜL PR. ev.18
15 TEKSTİL MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, BÜLBÜL PR. ev.23, QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ
16 "ELLUXUS" EV TEKSTİLİ MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, RƏŞİD BEHBUDOV ev.13
17 "ELLUXUS" ZƏRGƏRLİK MƏMULATLARI MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, RƏŞİD BEHBUDOV ev.13
18 "EUROMODA" GEYİM MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, RƏŞİD BEHBUDOV ev.30, 1-Cİ MƏRTƏBƏ, QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ
19 "MARİNA RİNALDİ" AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, RƏŞİD BEHBUDOV ev.50
20 "ALBATROS" GEYİM MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, RƏŞİD BEHBUDOV ev.50
21 "MANGO" GEYİM MAĞAZASI AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ ev.106 A, AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
22 "BENETTON-12" GEYİM MAĞAZASI AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ ev.106 A, AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
23 "SİSLEY MP" AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ ev.106 A, AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
24 "SIX" GEYİM MAĞAZASI AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ ev.106 A, AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
25 "SABİNA" PARFUMERİYA MAĞAZASI AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ ev.106 A, AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
26 "FAİQ SÖNMEZ" GEYİM AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ ev.106 A, AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
27 "Si LTD" TURİZM AZ1065, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, İZMİR ev.6
28 QARIŞIQ MALLAR MAĞAZASI AZ1065, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, İZMİR ev.6
29 "NYU YORKER" AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
30 "CALZEDONİA İNTİMİSSİMİ" GEYİM MAĞAZASI AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
31 "TOMMY HİLFİGER" AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
32 "UNİTED COLORS OF BENETTON" AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
33 "MONSOON" GEYİM AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
34 "I AM" GEYİM AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
35 "PIMKIE" GEYİM AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
36 "OVS" GEYİM AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
37 "İDEAL GƏNCLİK" ƏTRİYYAT AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
38 "COURIR-GƏNCLİK" GEYİM AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
39 "GO SPORT" - GƏNCLİK AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
40 "FLO" AYAQQABI MAĞAZASI AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
41 "NEXT" GEYİM AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. ev.830-835-Cİ MƏHƏLLƏ m.-
42 "UNİTED COLORS OF BENETTON" AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HÜSEYN CAVİD ev.1A, MƏHƏLLƏ 528, 1 SAYLI MAĞAZA
43 "SABİNA" ƏTRİYYAT AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HÜSEYN CAVİD ev. 21
44 "VİLLEROY & BOCH" AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HÜSEYN CAVİD ev. 22
45 "SVAROVSKİ" BİJÜTERİYA MAĞAZASI AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HÜSEYN CAVİD PR. ev.22
46 "İDEAL" ƏTRİYYAT VƏ KOSMETİKA MAĞAZA AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HÜSEYN CAVİD PR. ev.528 V, 1-Cİ MƏRTƏBƏ, QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ VƏ BİNA "B", 528-Cİ MƏHƏLLƏ
47 "EUROMODA" AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HÜSEYN CAVİD PR. ev.71
48 "AMAZON" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
49 "NEXT KİDS" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
50 "LOUVRE" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
51 "MAC" KOSMETİKA MALLARI MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
52 "COURIR" GEYİM AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
53 "GO SPORT" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
54 "VALENTİNO" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
55 "BALLY" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
56 "DİANE VON FURSTENBERG" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
57 "GİVENCHY" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
58 "MARNİ" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
59 "ALEXANDER MCQUEEN" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
60 "CHLOE" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
61 "DSQUARED" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
62 "JİMMY CHOO" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
63 "BALENCİAGA" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
64 "BURBERRY" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
65 "RALPH LAUREN" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
66 "STELLA MC CARTNEY" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
67 "GİORGİO ARMANİ" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
68 "ST JOHN" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
69 "EMİLİO PUCCİ" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
70 "TORY BURCH" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
71 "EMPORİUM" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
72 "MAX CO" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
73 "HUGO BOSS" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
74 "MAX MARA WEEKEND" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
75 "EMPORİO ARMANİ" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
76 "MARC BY MARC JACOBS" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
77 "VALENTİNO RED" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
78 "DİESEL" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
79 "GUESS BY MARCİANO" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
80 "TİFFANY" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
81 "MONA LISA" UŞAQ GEYİMLƏRİ AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, AZƏRBAYCAN PR. ev.17 m.57
82 "CALZEDONİA" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, BÜLBÜL PR. ev.5
83 "İNTİMİSSİMİ" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, BÜLBÜL PR. ev.5
84 "TOM FORD" MAGAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.103
85 "DİOR" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.103/105, 1-Cİ MƏRTƏBƏ, QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ
86 "BURBERY" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev. 121
87 GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.83
88 "İSAİA" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.85 m.87
89 "CHAVMET" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.91, 1-Cİ MƏRTƏBƏ
90 "GUCCİ KİDS" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.91,1-Cİ MƏRTƏBƏ
91 "SALVATORE FERRAGAMO" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.93
92 GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.1/16
93 "ROBERTO CAVALLİ" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.3
94 "LANVİN" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.3
95 "FENDİ" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.3
96 "ROSSİNİ" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.3/5
97 "ARTİOLİ" GEYİM AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.3/5
98 GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.6
99 "CANALLİ" GEYİM AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏSUL RZA ev.8
100 GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, SƏMƏD VURĞUN ev.13
101 "ROBERTO COİN" ZƏRGƏRLİK MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ev.41
102 SAAT MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ev.41
103 "CHOPARD" ZƏRGƏRLİK MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ev.41
104 "KİP" GEYİM MAĞAZASI AZ1108, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, BİNƏQƏDİ ŞTQ, MUSTAFA KAMAL ATATÜRK ev.60, 19 SAYLI MAĞAZA, MƏRTƏBƏ 1
105 GEYİM MAĞAZASI AZ1108, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, MUSTAFA KAMAL ATATÜRK ev.44
106 MAĞAZA AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZƏRİFƏ ƏLİYEVA ev.21
107 MAĞAZA AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.89
108 SAİR MALLAR MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
109 MAĞAZA AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.89
110 MAĞAZA AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.103/105
111 "ROYAL COLLECTİON" SAATLAR VƏ ZƏRGƏRLİK MƏMULATLARI AZ1001, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİYAZİ ev.5
112 "RAMSEY" GEYİM AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HÜSEYN CAVİD PR. ev.14, 1-Cİ MƏRTƏBƏ, QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ
113 "RAMSEY" GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev.50
114 "SABİNA" ƏTRİYYAT AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev.66
115 "SABİNA" ƏTRİYYAT AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev.60
116 "SABİNA" ƏTRİYYAT AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.10
117 "İDEAL" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev.64
118 "İDEAL" ƏTRİYYAT AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev.66
119 "İDEAL" ƏTRİYYAT AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev.62
120 "FLO" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NİZAMİ ev. 50, 41 SAYLI MAĞAZA, QEYRİ YAŞAYIŞ SAHƏSİ
121 "SİX" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
122 "TARA" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
123 "OVS" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
124 "BENETTON 012" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
125 GEYİM VƏ AYAQQABI MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
126 "PABLOSKY" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
127 MAĞAZA AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
128 MAĞAZA AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
129 "BCBG" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
130 "CALZEDONIA INTIMISSIMI" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK m.-
131 "MANGO" MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
132 "BENETTON" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
133 "SISLEY" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
134 "İDEAL" MAĞAZA AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
135 "NİNE VEST" MAĞAZASI (AYAQQABI) AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
136 "TOMMY HILFIGER" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
137 "BEBE" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
138 "ACCESSORİZE" AKSESSUAR SATIŞI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
139 "COCCİNELİ" GEYİM VƏ AKSESSUAR SATIŞI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
140 "AVTOLUX AZƏRBAYCAN" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, ÜZEYİR HACIBƏYOV ev.57
141 "SABİNA" ƏTRİYYAT AZ1007, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.72
142 "AMAZON" Mağazası AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.9
143 "SABİNA" ƏTRİYYAT MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.11
144 "TOM FORD LADY" MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.1., 1-Cİ MƏRƏTƏBƏ
145 "İDEAL" MAĞAZA AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, MƏMMƏDƏMİN RƏSULZADƏ ev.2
146 SVAROVSKİ MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏBDÜLKƏRİM ƏLİZADƏ ev.2
147 GEYİM MAĞAZASI AZ1014, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, FÜZULİ ev.53 m.110
148 "ENJOYMENT" GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, SÜLEYMAN RƏHİMOV ev.197 m.1/2
149 MAĞAZA AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.4
150 "BULGARY" MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.1., 1-Cİ MƏRTƏBƏ VƏ ANTRESOL
151 KİŞİ GEYİMLƏRİ MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, ÜZEYİR HACIBƏYOV ev.57
152 "PAL ZİLERİ" AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.83
153 "DOLCE & GABBANA" GEYİM MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZEYNALABDİN TAĞIYEV ev.2
154 "KİTON" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, RƏŞİD BEHBUDOV ev.5
155 "İDEAL" ƏTRİYYAT SATIŞI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
156 TİFFANY MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.1., 1-Cİ MƏRƏTƏBƏ
157 GEYİM MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.4
158 GEYİM MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.4/6
159 BULGARİ MAGAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.1
160 "GUCCİ" GEYİM MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZEYNALABDİN TAĞIYEV ev.2
161 GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
162 GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
163 GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
164 GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
165 "MONSOON" GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
166 MAĞAZA "SWAROVSKİ" AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
167 BENETON 28 MALL AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
168 "NİNE WEST" GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
169 "SİX" GEYİM MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
170 MAĞAZA "TODS" AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, TƏRLAN ƏLİYARBƏYOV ev.2
171 GEYİM MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ZEYNALABDİN TAĞIYEV ev.2
172 "STEFANO RİCCİ" AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, ÜZEYİR HACIBƏYOV ev.57. 1-Cİ MƏRTƏBƏ
173 "TİSSOT" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.18
174 "SWATCH" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.20 m.39
175 "LONGİNES" MAĞAZASI AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, 28 MAY ev.6
176 "28 MALL" TİCARƏT MƏRKƏZİ PAŞA İNŞAAT MMC AZ1010, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev.FÜZULİ KÜÇƏSİNİN KƏSİŞMƏSİ, MƏHƏLLƏ 720
177 "TİSSOT" SAAT SALONU AZ1073, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, İNŞAATÇILAR PR. ev.30
178 VMF AZ1141, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, HƏSƏNBƏY ZƏRDABİ PR. ev.183
179 "Bahar Optic" AZ1065, BAKI ŞƏHƏRİ YASAMAL RAYONU, İNŞAATÇILAR PR. ev.31-A
180 "Optik Qallery" AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, ƏZİZ ƏLİYEV ev.11
181 SEİKO (TİSSOT) AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, TƏBRİZ XƏLİLBƏYLİ ev.5
182 "VMF" AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
183 "VMF" SAAT MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.133
184 "VMF" AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, MƏMMƏDƏMİN RƏSULZADƏ ev.5
185 "VMF" AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, TƏRLAN ƏLİYARBƏYOV ev.9
186 "ERMANNO SCERVİNO" GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.77/79
187 "Gallery optic" AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, ƏHMƏD RƏCƏBLİ ev.5 m.18
188 "VMF" AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ-AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
189 "Bahar Optic" Mağazası AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, TƏBRİZ ev.106 A, AĞA NEMƏTULLA KÜÇƏSİ İLƏ KƏSİŞMƏ
190 "Bahar Optic" Mağazası AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. 830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
191 PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT MAĞAZASI AZ3500, QAZAX RAYONU, AĞKÖYNƏK
192 GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
193 KAREN MİLLEN GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ NƏSİMİ RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.151
194 FRENCH CONNECTİON GƏNCLİK AZ1072, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, FƏTƏLİXAN XOYSKİ PR. 830-835-Cİ MƏHƏLLƏ
195 KAREN MİLLER MAĞAZASI AZ1005, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. ev.131
196 OAZİS QADIN GEYİMLƏRİ MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
197 KAREN MİLLER GEYİM MAĞAZASI AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
198 FRENCH CONNECTİON AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, NEFTÇİLƏR PR. DƏNİZKƏNARI MİLLİ PARK
199 OPTİKA MAĞAZASI AZ2002, GƏNCƏ ŞƏHƏRİ, CAVAD XAN ev.53 m.1

Sosial şəbəkələrdə

TaxFREE Kalkulyator

TaxFREE Azərbaycan © 2016